Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)
Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)

Vizuelnim pregledom mladih zasada jabuka , na punktovima Apatin i Riđica, registrovano je prisustvo belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u deblu.

gusenica u stablu jabuke

prisustvo izmeta Zeuzera pyrina

Ova štetočina, pored jabuke, može se naći i u zasadima kruške, dunje, trešnje, oraha, leske i šumskom drveću. 

Odrasli leptiri imaju krila bele boje sa crnim tačkama I pojavljuju se tokom juna i jula. Odmah nakon pojave ženke polažu jaja u pukotine kore ili pupoljke u gornjem delu stabla. Gusenice, nakon piljenja, prvo ostaju u svilenkastom kokonu, iz kojeg izlaze u zoru ili sumrak i ubušuju se u grančice. Povremeno izlaze iz bušotina i ubušuju se u nove deblje grančice. U toku svog razvoja suštaju se I ubušuju se u deblje grane i stablo.

Simptomi prisustva se ogledaju u zaostajanju u porastu  i po sušenju grančica i gornjeg dela stabla. Na mestu ishrane gusenice primećuje se intezivno izbacivanje crvenkastog izmeta koji pada pored stabla. 
U zasadima jabuke gde je gusta sadnja i gde su stabla tanka gusenica može izgristi ceo drvenasti deo, prekidajući protok sokova što može dovesti i do lomljenja stabla. 

Od starosti zasada zavisi i štetnost. Kod mladih stabala jedna gusenica može da uništi celo stablo dok kod starija stabla zbog oštećenja može doći do lomljenja usled vetra. Napadnute grančice se suše iznad mesta ubušivanja gusenica. 

Hemijskim merama može da se deluje samo preventivno i to u vreme izlaska gusenica ili za vreme polaganja jaja odraslih jedinki. Za sprečavanje daljeg napada i širenja ove štetočine preporučuje se uklanjanje i spaljivanje starog zaraženog drveća, napadnutih grana pri tom vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima kao i korišćenje zdravog sadnog materijala.

Comments

There are no comments yet for this post.