Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Šašinci, usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fenofazi treća grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 73).

 

Na postavljenim feromonskim klopkama beleži se prvi ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

 

 

Ova štetočina može imati 10-12 generacija godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja ubušuju u plodove paradajza, listove i stabljike kojima se hrane, praveći upečatljive mine. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Na listovima, larve se hrane samo mezofilom, ostavljajući epidermis netaknut. Biljke paradajza mogu biti napadnute u bilo kojim fazama razvoja, od rasada do zrelosti.

Mere kontrole:

  • Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje
  • Plodored, adekvatno đubrenje, navodnjavanje
  • Postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje imaga
  • Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz plastenika, kao i na otvorima ventilacije
  • Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova i plodova sa minama)
  • Suzbijanje korovskih biljaka unutar i oko plastenika
  • Biološka kontrola parazitoidima. Moguća je upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza, tako što isisavaju njihov sadržaj. Takođe, pored moljca paradajza, ova vrsta predatora ispoljava visoku efikasnost i u kontroli bele leptiraste vaši.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Sremska Mitrovica  nastavlja sa daljim praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.