Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Pojava tripsa na terenu RC Sremska Mitrovica
Pojava tripsa na terenu RC Sremska Mitrovica
Zasadi bresaka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59).
 
Vizuelnim pregledom korovske vegetacije u zasadu breskve, na lokalitetu Manđelos, uočena je pojava imaga tripsa (Thysanoptera).
U poslednjih nekoliko godina, tripsi su izuzetno značajne štetočine breskve i nektarine, naročito kod ranocvetajućih sorti.
Štete nastaju usled ishrane imaga i larvi na tek zametnutim plodićima kao i usled polaganja jaja unutar mladog biljnog tkiva. Napadnuti plodovi imaju nekrotične ožiljke po sebi, a sa porastom plodovi se deformišu, pucaju, iz njih curi smola. 
Suzbijanje tripsa je veoma otežano jer se najintenzivniji napad dešava u fazi cvetanja kada je zabranjena upotreba insekticida. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika kada polinatori nisu vise prisutni u voćnjacima.
RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.
 
                 Imago tripsa (Thrips sp)
 
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman,a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.