Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Prisustvo tripsa u usevu paradajza u plasteničkoj proizvodnji i mere kontrole
Prisustvo tripsa u usevu paradajza u plasteničkoj proizvodnji i mere kontrole

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji iz druge sadnje se nalaze u različitim fazama cvetanja i formiranja plodova (51-73 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva paradajza, na  lokalitetu Glašinac, registrovano je prisutvo tripsa na listovima i cvetovima paradajza na do 7% biljaka.  

Tripsi (Thysanoptera) su značajne štetočine povrća. To su sitni insekti, dužine 1-1,5 mm. Imaju usni aparat za bodenje i sisanje. Kao sitni insekti obično ostaju skriveni u cvetu biljaka gde se hrane sokovima. Larve i imaga tripsa se hrane sisajući sokove sa naličja lista. Usled ove ishrane javljaju se beličaste pege koje se kasnije spajaju zahvatajući čitavu površinu lista koji se potom suše.  Tripsi se takođe hrane i u pupoljcima i cvetovima gde takođe nanose velike štete. Njihova ishrana pogotovu na mladim plodovima je vrlo štetna jer dovodi do zaostajanja plodova u porastu, njihovog deformiteta i smanjenja prinosa. Pored direktnih šteta tripsi su značajni i kao prenosioci fitopatogenih virusa od koji je u usevima paradajza najdestruktivniji virus bronzavosti paradajza (TSWV).

Od mera kotrole preporučuje se:

·       Uklanjanje korova u i oko plastenika, koji mogu biti domaćini ove štetočine i koji su rezervoari fitopatogenih virusa;

·       Čišćenje zatvorenih objekata od biljnih ostataka, gde ove štetočine mogu da prezime;

·       Postavljanje insekatskih mreža na svim otvorima u objektima gde se proizvodnja odvija;

·       Korišćenje zdravog i čistog rasada;

·       Od hemijskih preparata, sa ciljem suzbijanja tripsa, može se koristiti insekticid na bazi aktivne materije cijantraniliprol (Exirel) u količini od 0,6 do 0,75 l/ha.

Comments

There are no comments yet for this post.