Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) u zasadu maline
Prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) u zasadu maline

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta zasadi maline se nalaze u fazi od puno cvetanje, prve krunice opale do cvetovi se smežuravaju: većina krunica opala (65-67 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada maline uočeno je prisustvo imaga zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) u veoma niskim brojnostima.

Zelena stenica prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Imago je najčesšće zelene boje, ali na osnovu boje štita ima tri varijeteta: forma smaragdula (jednobojno zelen), forma torquata (zelen sa širokom ivicom krem boje na prednjem delu glave i pronotuma) i forma brunea (crveno smeđa). Ženke polažu jaja na naličje lista u gomilicama. Sveže položena jaja su bele boje, a kasnije dobijaju crvenkastu boju.  Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje sisaju biljne sokove. Najveće štete pričinjavaju na zrelim plodovima, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i kao takvi gube tržišnu vrednost.

Hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja ove štetočine su otežane, jer se njihova masovna pojava registruje u fazama sazrevanja plodova kada je upotreba insekticida ograničena zbog nemogućnosti poštovanja karence. Najčešći način borbe je postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje sa ciljem smanjenja njihove populacije, a na manjim površinama moguće je i mehaničko sakupljanje imaga i larvi i njihovo uništavanje.

Comments

There are no comments yet for this post.