Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoni
Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoni

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada na više lokaliteta registrovani su simptomi pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii). Nivo zaraza ovim patogenima zavisi od od sada preduzetih mera zaštite.

 

(pepelnica na grozdu)

Pepelnica se razvija na svim zeljastim delovima biljke. Prvi simptomi se javljaju u vidu sive prevlake na peteljama i listovima. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Ipak, najveće štete pravi na grozdovima. Inficirane bobice najpre zaostaju sa razvojem i u fazi zatvaranja grozda epidermis bobice puca, suši se i propada.

 

(plamenjača na licu i naličju lista)

Plamenjača vinove loze je najštetnija u kišovitim godinama. Najpre se na listovima pojavljuju hlorotične, a zatim uljane pege. Na naličju lista se u okviru pega stvara beličasta prevlaka. Obolelo lišće odumire, izgleda kao plamenom sprženo. Bolest može da napadne i cvet još pre nego se otvori. Obolela cvast se takođe suši i opada, s tim da se i na njoj može javiti bela prevlaka.

 

(crna trulež na grozdu)

Crna trulež grožđa može zaraziti sve zelene delove, lišće, drške, mladare, vitice, bobice. Simptomi na lišću su u vidu pega, kremkaste boje (zavisi od sorte), ograničene zonom tamnomrke boje. Širenju patogena takođe pogoduje kišovito i vlažno vreme. Početna infekcija na bobicama je u vidu tačkastih pega, koje se brzo šire, bobice se suše i postaju suve “mumije” sa tamnoplavim odsjajem. Maksimalna zaraza bobica se ostvaruje u punom cvetanju kada izostane primena fungicida. 

Sve preporuke za zaštitu vinove loze od pomenutih patogena ali i od drugih štetnih organizama mogu se pogledati na linku

Comments

There are no comments yet for this post.