Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima malina
Prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima malina

Na području delovanja RC Pirot maline se nalaze u fazi  glavna berba: većina plodova je obojena (BBCH 87). Na klopkama sa mirisnim atraktantima postavljenim u zasade malina, na punktu Suračevo, registrovan je prvi ulov azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

RC Pirot vrši konstantan monitoring azijske voćne mušice pomoću lovnih klopki, vizuelnih pregleda i uzorkovanjem zrelih plodova. U pitanju je veoma destruktivna, invazivna štetočina, poreklom iz Azije. Pričinjava velike štete na voćnim vrstama sa tankom pokožicom ploda (vinova loza, breskva, kajsija, šjiva, smokva, trešnja, višnja, jagoda, malina, kupina, borovnica i dr.).

Za razliku od drugih vrsta iz roda Drosophilidae samo Drosiphila suzukii polaže jaja u zdrave plodove u fazama njihovog zrenja, pomoću karakteristične testeraste legalice, kojom ženke zasecaju epidermis ploda i unutar njega polažu jaja. Kasnije se unutar ploda razvijaju larve koje se hrane sadržajem ploda. Zaraženi plodovi postaju mekani i brzo propadaju. Larve na kraju svog razvoja formiraju lutke unutar ili na površini ploda. Prezimljava u stadijumu imaga. Napadnuti plodovi podložni su infekcijama različitih patogena, gljivica i bakterija, koje prouzrokuju trulež.

Sa ciljem smanjenja rizika nastanka šteta od azijske voćne mušice u zasadima malina preporučuju se sledeće mere:

·        Postavljanje što večeg broja klopki radi masovnog izlovljavanja odraslih jedinki. Klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima se izbuše rupe od 4 mm na sredini za ulaz mušice. Bliže grliću flaše se napravi otvor, prekriven gazom odakle isparava atraktant koji privlači insekte. Atraktant se pravi od mešavine jabukovog sirćeta (količina 1,5 dl), crnog vina (količina 1,5 dl) i doda se nekoliko kapi deterdženta. Potrebno ga je menjati na nedelju dana. Klopke se postavljaju na ivicama zasada na rastojanju 2-3 m, a unutar zasada na 5 m rastojanja.

·        Skratiti vremenski interval berbe.

·        Zaražene i prezrele plodove treba ukloniti i uništiti.

·        Sprovođenje sanitarne kontrole gajbica i druge opreme za berbu.

·        Sa ivica parcela treba ukloniti divlju kupinu, džanatiku, zovu u druge billjne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

·        S obzirom da je u toku berba maline hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

(velika slika)

Comments

There are no comments yet for this post.