Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvast nabubrela (BBCH 55) do faze cvasti potpuno razvijene (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha: Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. U našim agroekološkim uslovima početak piljenja larvi se odvija tokom maja ili juna. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna ili jula i ostaju u vinogradu sve do septembra.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.