Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava jabukine ose
Pojava jabukine ose

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasade jabuke registruju se ulovi odraslih jedinki jabukine ose (Hoplocampa testudinea). U toku je početak leta ove štetočine.

Imago jabukine ose

Jabukina osa ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu pagusenice u kokonu u zemlji. U rano proleće dolazi do pojave imaga koji se odmah pare. Ženka polaže jaja u osnovu čašičnih listića ili u čašice poluotvorenih ili potpuno otvorenih cvetova jabuke. Prethodno testerastom legalicom zaseca čašicu cveta i polaže u svaki zarez po jedno jaje. Ženka može da položi do 25 jaja. Pagusenica se ubušuje u tek zametnuti plod, praveći kružni kanal, a zatim napušta taj plod. Ako su ubuši do semene kućice, zaustavlja razvoj ploda koji otpada. Suzbijanje se izvodi na početku piljenja pagusenica, u fazama precvetavanja jabuke kada nema prisustva polinatora.

Jabukina osa najveće štete na području rada RC Novi Sad pričinjava u jabučnjacima starog tipa uzgoja na severnim obroncima Fruške gore gde se svake godine registruje njeno prisustvo kako na lovnim klopkama tako i u vizuelnim pregledima. 

Za sad se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja se praćenjem navedene štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.