Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 62 pregledane pseudotecije u 40 nema formiranih askospora, u 19 je do 25% formiranih askospora, a u 3 je od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  10,08%Kod sorte Ajdared od  pregledanih 50 pseudotecija u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 2,5%.

Pseudotecija-kategorija 1   

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.