Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 24% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Simptom suve truleži uljane repice

Tkivo u okviru pega se suši i ispada, a ukoliko je prisutan veći broj pega one se spajaju i dovode do sušenja lista. U kasnijim fazama razvoja, ukoliko se infekcija proširi na stablo može doći do loma i poleganja biljaka. Infekcije na mahunama mogu dovesti do njihovog prevremenog pucanja i rasipanja semena.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće  vreme ukoliko bude bilo potrebe za suzbijanje ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.