Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kukuruzni pamenac
Kukuruzni pamenac
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza različitih grupa zrenja i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala i larvi I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

Datum pregleda

Fenofaza

% biljaka sa položenim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

NS3022

2.6.

19

21

1

ZP555

2.6.

19

17

0

NS7020

2.6.

19

20

0

Kukuruz šećerac MINT

31.5.

51

10

2

 
Data je preporuka za subijanje, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca.

Comments

There are no comments yet for this post.