Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Polifagne štetočine u zasadima voća i vinove loze
Polifagne štetočine u zasadima voća i vinove loze

Obilaskom zasada bresaka i nektarina na severnim obroncima Fruške gore, lokalitet Čerević, uočeno je prisustvo gusenica geometrida (Geometridae) i štete od njihove ishrane na lišću i mladim plodovima. Ove gusenice su poznate još po nazivu grbe jer zauzimaju specifičan položaj tokom kretanja koji ima oblik grube. Prvenstveno su štetočine listopadnih šuma, a mogu praviti štete i u voćnjacima koji su blizu kao što je slučaj u fruškogorskoj regiji. U pojedinim godinama kada se masovno jave mogu dovesti do golobrsta. Za sad njihova brojnost u voćnjacima ne iziskuje mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Oštećenja na plodićima nektarina

Gusenica geometrida na listu

U zasadima vinove loze registrovano je prisustvo imaga običnog majskog gundelja (Melolontha melolontha) kao i štete usled njihove ishrane na mladom lišću. Veće prisustvo ove štetočine uočeno je na obodima vinograda na 15% čokota. Obični majski gundelj je polifagna štetočina i hrani se velikim brojem voćnih i šumskih vrsta. Pored odraslih jedinki štete pričinjavaju i larve (grčice)koje žive u zemljištu i hrane se velikim brojem biljnih vrsta. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Imago običnog majskog gundelja

Comments

There are no comments yet for this post.