Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Žitna pijavica
Žitna pijavica

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 25-28).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu, kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane odraslih jedinki.

imago i jaje žitne pijavice

U toku je dopunska ishrana imaga, parenje i polaganje jaja. Štete pričinjavaju odrasli dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine u usevu pšenice i signaliziraće vreme za  hemijski tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.