Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica do početka šarka (BBCH 79-81).

U zasadima vinove loze (lokalitet Gornji Matejevac i Malča) gde se vrši praćenje cikada Scaphoideus titanus na žutim lepljivim klopkama registrovani su ulovi odraslih jedinki ove štetočine.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje – Zlatasto žutilo vinove loze.

Razvija jednu generaciju godišnje. Ženka polaže jaja pod koru dvogodišnjih lastara iz kojih se pile larve. Larva prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Larve presvlačenjem prelaze iz jednog uzrasta u drugi, a košuljica ostaje priljubljena uz list tako da na osnovu njih možemo ustanoviti prisustvo insekta. Nakon razvoja larvi dolazi do pojave odraslih jedinki. Svi larveni uzrasti i odrasle jedinke hrane se na naličju lista vinove loze i pokretni su.

Zaštita zasada vinove loze od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu  svih raspoloživih mera, kako pesticidnih tako i nepesticidnih:

-         Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-         Sanitarni pregledi zasada;

-         Uklanjanje obolelih čokota;

-         Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;

-         Uništavanje korova;

-         Krčenje napuštenih zasada vinove loze;

-         Suzbijanje vektora - cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima (hemijske mere zaštite pogledati ovde). 

Comments

There are no comments yet for this post.