Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljka. Pregledom usevima paprike jajna legla nisu registrovana.

velika slika

U toku je početak polaganja jaja druge generacije ove štetočine.

Štete pričinjavaju larve na metlici, dršci klipa, listovima, klipu i stablu kukuruza, a napadnute biljke su podložnije lomljenju. Pored direktnih šteta insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena, a najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium, Penicillium, Cladosporium i Aspergillus. Ove gljive u specifičnim uslovima mogu da sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima. U usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti iznosi 10%. Na Nišavskom regionu uglavnom se gaji merkantilni kukuruz dok je proizvodnja kukuruza šećerca veoma malo zastupljena, a proizvodnja semenskog kukuruza nije zastupljena.

Suzbiljanje ove štetočine se vrši kombinacijom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera.  Posle berbe preporučuje se uništavanje kukuruzovine dubokim zimskim oranjem. U toku vegetacije brojnost se utvrđuje vizuelnim pregledima useva i praćenjem leta imaga na svetlosnim lampama.

Registrovani insekticidi za suzbijanje ove štetočine su:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihaotrin) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha.

RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine u usevima kukuruza i paprika.

Comments

There are no comments yet for this post.