Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Cikada Metcalfa pruinosa
Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Niš, u zasadima vinove loze i usevima krompira, uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa. Prisustvo ove štetočine se registruje uglavnom u zasadima i usevima u kojima se ne primenjuju redovne mere zaštite.

Karakterističan simptom prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koju luče larve na listovima napadnutih biljaka.

velika slika

Ova cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta. Ima usni aparat za bodenje i sisanje i hrani se isisavanjem biljnog soka iz floema usled čega dolazi do  slabijeg porasta i iznurivanja biljaka domaćina. Problem takođe, predstavlja  i  izražena produkcija medne rose koju luči ova štetočina, a posledica toga je i razvoj gljive čađavice.

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  hemijske mere kontrole se ne preporučuju već se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje parloga, jer je uočeno da je tamo ova štetočina najbrojnija. 

Comments

There are no comments yet for this post.