Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Stanje u zasadima kruške-obična kruškina buva
Stanje u zasadima kruške-obična kruškina buva

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 59-62 (Većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 20% cvetova otvoreno). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8.3 %, imaga 4,16%, i larvi 0.83%. U ovoj fenofazi ne preporučuje se hemijski tretman. Preprati na bazi a.m. abamektina su izuzetno otrovni za oprašivače.

 
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.