Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Crvenilo kukuruza
Crvenilo kukuruza

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).

Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla, različitih deformiteta klipova, poremaćaja u sazrevanju.

simptomi crvenila kukuruza

simptomi crvenila kukuruza

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Odrasle jedinke se javljaju tokom juna meseca i hrane se na biljkama kukuruza floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice, gde i prezime.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela na prisustvo simptoma crvenila. Ukoliko se registruju biljke sa ovakvim simptomima, kao najznačajnija mera kontrole, preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza. Na taj način prekida se razvoj cikade, znatno smanjuje njena brojnost, kao i  mogućnost pojave crvenila u narednoj sezoni.

Comments

There are no comments yet for this post.