Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja do faze početka rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
Vizuelnim pregledom ozime pšenice registrovano je prisustvo sledećih patogena:
  1. Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 5-30% biljaka,
  2. Pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0-2% biljaka,
  3. Rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

.

velika slika

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp)

Banatska Topola

BBCH 30

0

5

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 30

2

10

0

Mokrin

BBCH 25

1

30

1

 

Tokom vizuelnih pregleda pšenice registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  1. cikada (Cicadelidae) na pojedinačnim biljkama,
  2. krilatih formi vašiju (Aphidiae) u niskim brojnostima,
  3. žitne pijavice (Lema melanopus) na 10% biljaka,
  4. buvača (Phyllotreta sp.) na pojedinačnim biljkama.

S obzirom na prognozirane vremenske uslove u narednom periodu i porast temperature očekuje se i povećana aktivnost pomenutih štetočina u usevima pšenice.

Imago žitne pijavice na listu i simptomi  oštećenja  usled dopunske ishrane

velika slika

  

velika slika                                       velika slika

Buvač na listu pšenice

velika slika

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.