Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fenofazama bokorenja; peto stablo vidljivo do fenofaze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo sledećih patogena:
 

1.     Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 7% do 27% biljaka,

2.     Pepelnica žita (Erysiphe graminis) na 0% do 4% biljaka,

3.     Rđa (Puccinia spp.) na 0% do 2% biljaka. 

velika slika

velika slika

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Banatska Topola

BBCH 30

0

7

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 26

4

15

0

Mokrin

BBCH 25

2

27

2

 

Prilikom vizuelnih pregleda useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na pojedinačnim biljkama u niskim brojnostima.

velika slika

Na pojedinim parcelama registrovana je aktivnost poljskih glodara, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru upotreba registrovanih rodenticida u cilju njihovog suzbijanja.

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.