Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo od 4 do 7 sekundarnih stabala (BBCH 24-27).
 
 
U toku februara meseca u periodu od 11.2. do 16.2, na automatskim meteorološlim stanicama, registrovane su niske temperature sa najnižom registrovanom temperaturom dana 13.2. od -10,1 °C. Period niskih temperatura u trajanju od nekoliko dana na usevima pšenice, pogotovo na usevima iz ranijih rokova setve, izazavao je oštećenja u vidu izmrzavanja lisne mase.
 
Simptomi oštećenja lisne mase usled niskih temperatura
 
  
velika slika                                        velika slika
 
Pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.
 
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :
 

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp)

Banatska Topola

BBCH 27

0

1

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 25-26

0

4

0

Mokrin

BBCH 24

1

12

0

 

 
U odnosu na prethodni pregled useva ozime pšenice uočeno je smanjenje procenta zaraženih biljaka pomenutim patogenima usled oštećenja i sušenja lisne mase koje su izazvale niske temperature. Simptomi bolesti su slabije vidljivi i uglavnom su prisutni na donjim listovima koji se suše i odumiru.
 
Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao ni aktivnih rupa od glodara.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.