Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva pšenice
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 26-28).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sledećih obolenja:
  • pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 4-14% biljaka 
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-10% i to samo na donjim listovima
  • lisne rđe  (Puccinia triticina) u vidu pojedinačnih pustula na do 5% biljaka 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% biljaka sa simptomima pepelnice žita

(Erysiphe graminis)

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% biljaka sa simptomima lisne rđe

(Puccinia tricina)

Kikinda

BBCH 27

4

0

0

Banatska

Topola

BBCH 28

14

10

5

Novi Kneževac

BBCH 26

12

2

0

velika slika

velika slika

velika slika

S obzirom da se uskoro očekuje ulazak useva pšenice u fazu vlatanja, preporuka je da se usevi redovno obilaze i prati zdravsteno stanje biljaka. RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti  da informiše o zdravstvenom stanju useva pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.