Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Štetnost kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera)
Štetnost kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u fazi pojavljuje se šesto kolence, do početak pojave metlice: metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 36-51).

Vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza registruju se oštećenja od kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera), na površinama pod višegodišnjom monokulturom.

Oštećenja se uočavaju na korenu kukuruza, kao posledica ishrane larvi kukuruzne zlatice. Larve se u početku hrane sitnim delovima korena, kasnije bočnim i glavnim korenom, usled čega biljka gubi uporište u zemljištu. Karakterističan simptom prisustva ove štetočine poznat je pod nazivom „guščiji vrat“. Takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša.

 

Velika slika                                Velika slika

Odrasli insekti se ishranjuju na lišću, a u vreme cvetanja, na metlici i svili kukuruza. Posledica ishrane imaga su najčešće rehuljavi klipovi.

S obzirom da je kukuruzna zlatica isključivo štetočina monokulture, plodored je najefikasnija i najvažnija mera borbe protiv ovog štetnog organizma.

Comments

There are no comments yet for this post.