Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
SelectedNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.8.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze5.8.2022 19:33Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od početka šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).

velika slika

U ovim fazama, vinova loza je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Najavljene padavine za početak sledeće nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od pomenutog patogena. U cilju zaštite grozdova, pre padavina, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) 0,1%, (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

 Luna privilege (a.m.fluopiram) 0,5 l/ha, (karenca 7 dana stone sorte i 21 dan vinske sorte, MBT 2).

Na feromonskim klopkama za praćenje leta pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) koje su postavljene na lokalitetima Malča i Gornji Matejevac, beleže se pojedinačni ulovi odraslih jedinki. Vizuelnim pregledom nisu uočena položena jaja ove štetočine, te se hemijski tretman u cilju suzbijanja ove štetočine ne preporučuje..

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja (MBT) i karenci primenjenih preparata!

Zbog visokih dnevnih temperatura hemijske mere zaštite treba sprovoditi u večernjim časovima.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 26.7.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze26.7.2022 20:21Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od potpunog zatvaranja grozdova do faze početak šarka (BBCH 79-81).

U ovim fazama, vinova loza je osetljiva na infekciju prouzrokovačima pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite lisne mase i bobica od navedenih patogena, zbog najave padavina za vikend, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,04% i

Teldor (a.m.fenheksamid) 0,1%.

U zasadima vinove loze je uočeno prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme FD koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

Radi dugoročnog očuvanja proizvodne grožđa, vinogradarima se preporučuje još jedan tretman sa ciljem suzbijanja ove štetočine: 

Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) 0,5 l/ha.

velika slika

Zbog visokih dnevnih temperatura hemijske mere zaštite treba vršiti u večernjim časovima.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.7.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze8.7.2022 11:08Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

velika slika

U pojedinim zasadima vinove loze uočeno je prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD). U zasadima gde se i dalje uočavaju cikade, kao i u vinogradima gde su ranijih godina bili prisutni simptomi zlatastog žutila vinove loze, preporučuje se treći insekticidni tretman protiv ove štetočine.

velika slika

U toku je intezivno polaganja jaja i piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin)  0,015%.

Navedeni insekticid delovaće na suzbijanje obe štetočine.

Nestabilne vremenske prilike i moguće padavine narednih dana mogu mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije i širenje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite  od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

-          Cabrio top (metiram+piraklostrobin) 0,15-0,2% 

       +

-          Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 25.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze25.6.2022 13:50Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od bobice veličine zrna graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

velika slika

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze i dalje se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus i to prisustvo larvi trećeg larvenog stupnja razvoja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

velika slika

 U cilju suzbijanja navedene štetočine i sprečavanja zaraze vinove loze fitoplazmom, proizvođačima se preporučuje drugi hemijski tretman primenom insekticida:

Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%.

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U zasadima gde se registruje prisustvo položenih jaja na grozdova, navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje ove štetočine.

U cilju zaštite lisne mase i bobica od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena fungicida: 

 Folpan 80 WDG 0,15-0,2% ili Fighter 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol (a.m.folpet) 1-1,5 kg/ha  +

Stroby DF, Asena , Lunar, Summo (a.m. kresoksim-metil) 0,02%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze15.6.2022 8:28Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od bobice rastu do veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (BBCH 73-75).

velika slika

Vremenske prilike u proteklom periodu, najavljene padavine za naredni period i osetljiva faza razvoja vinove loze pogoduje razvoju infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zastite lisne mase i tek zametnuh bobica od pomenutih patogena preporuka je primena fungicida:

Ridomil gold combi 45 WG (a.m.folpet+metalaksil) 2-2.5 kg/ha +

Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04% +

Pyrus 400 SC, Pehar, Botus SC 400 (a.m.pirimetanil) 2-2,5 l/ha.

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze registrovano je prisustvo drugog razvojnog stupnja larvi cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

Prognozirane visoke temperature uticaće na brži razvoj te štetočine i pojave larvi trećeg larvenog stupnja razvoja koji je sposoban da prenese fitoplazmu  Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

U cilju suzbijanja navedene štetočine i sprečavanja zaraze vinove loze fitoplazmom, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%   ili

Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 3.6.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze3.6.2022 9:00Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od početka cvetanja do fenofaze puno cvetanje (61-65 BBCH).

velika slika

Najavljene višednevne padavine i osetljiva faza razvoja vinove loze (cvetanje), kada je najosetljivija na infekciju prouzrokovačem plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje i širenje infekcije pomenutim patogenima. 

U cilju zaštite vinove loze, pred najavljenih padavina, preporuka je primena fungicida:

Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,04%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 25.5.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze25.5.2022 10:11Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

velika slika

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta i ulazi u osetljivu fazu cvetanja kada je najosetljivija na infekciju prouzrokovačem plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Najavljene padavine krajem nedelje i dane vikenda mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje i širenje infekcije pomenutim patogenima. 

U cilju zaštite lisne mase i cvasti od prouzrokovača plamenjače vinove loze  preporučuje se primena fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet + matalaksil-M) 2-2,5 kg/ha.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača pepelnice vinove loze preporuka je primena fungicida:

Imperium, Impact 25 SC (flutriafol) 0,015-0,02% ili

Sercadis (a.m. fluksapiroksad) 0,15 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.5.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze12.5.2022 16:07Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različitim fazama razvoja: od faze rasta listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 15-53).

velika slika

Padavine koje se najavljuju za subotu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)..

Ukoliko se uoče simptomi ove bolesti preporučuje se, pre najavljenih padavina, primena nekog od fungicida:

-          Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Mankosav 75 WG, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP ili Vilozeb (a. m. mankozeb) 0,2-0,25%

ili

-          Folpan 80 WDG, Solofol ili Fighter (a. m. folpet) 0,15-0,2%.

Trenutne vremenske prilike i osetljiva faza razvoja vinove loze povoljni su za razvoj i širenje  gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U cilju zaštite lisne mase od  strane ovog patogena, naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora:

-         Kumulus DF, Microthiol  specijal disperse, Kossan WG, Wetsul 0,3-0,5% ili  Thiovit jet 80 WG,  Cosavet 80 DF 5-7kg/ha.

Na feromonskim klopkama za praćenje leta pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) koje su postavljene na lokalitetima Malča i Gornji Matejevac, beleže se pojedinačni ulovi. Vizuelnim pregledom nisu uočena položena jaja ove štetočine.

Za sada se hemijski tretman u cilju suzbijanja ove štetočine ne preporučuje, a RC Niš nastavlja sa praćenjem te štetočine.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.8.2021 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)16.8.2021 13:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja odraslih jedinki iz njih.

Prvi ulov ove štetočine na lovnim klopkama  registrovan je u zasadu kupine, na lokalitetu Pasi Poljana i na lovnim klopkama u zasadu vinove loze, na lokalitetu Malča.

Ženke D. suzukii polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja i to zahvaljujući testerastoj legalici. Najveće štete nastaju na plodovima usled polaganja jaja i ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali se može očekivati povećanje brojnosti ove štetočine zbog njenog visokog reproduktivnog potencijala (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratkog ciklusa razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana).

Kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima, preporuka poljoprivrednim proizvođačima u ovom momentu je:

·         Postavljanje lovnih klopki za izlovljavljanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta).

·        Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

·         Uklanjanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

·         Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine su ograničene zbog berbe i veoma otežane jer su jaja i larve skrivene unutar plodova i moraju biti usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.7.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze30.7.2021 13:50Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica do početka šarka (BBCH 79-81).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasadavinove loze (lokalitet Gornji Matejevac i Malča) na listovima je registrovano prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

U cilju sprečavanja širenja fitoplazme Flavescence doree, koja prouzorkuje oboljenje – Zlatasto žutilo vinove loze, preporučuje se još jedan, treći tretman, u cilju suzbijanja cikade:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a. m. deltametrin) u koncentraciji 0,05-0,07% (karenca 21 dan) ili

Cythrin 250 EC (a. m. cipermetrin) u koncentraciji 0,12-0,15% (karenca 21 dan).

Navedeni insekticidi će delovati i na pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) koji se nalazi u fazi intenzivnog piljenja larvi druge generacije, ali se moraju primeniti na temperaturama ispod 25°C. Za dva dana se najavljuje blagi pad temperatura kada se i preporučuje izvođenje ovog tretmana.

Kod sorti koje nisu još uvek u fenofazi sazrevanje bobica (šarak) preporučuje se primena fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze, Uncinula necator:

Vivando (a.m. metafenon) u koncentraciji 0,015-0,02% (karenca 28 dana) ili

Luna expirience (a.m.tebukonazol + fluopiram)  u koncentraciji 0,035-0,04% (karenca 14 dana).

Region: Niš
1 - 10 Next