Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
SelectedUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.10.2021 ‎(1)
Jesenji tretman zasada maline29.10.2021 8:05Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području rada RC Užice, zasadi malina se nalaze u fazi: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 
 


Vizuelnim pregledom zasada malina, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registrovano je prisustvo simptoma  ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).
U ovom  periodu, veoma je bitna nega izdanaka koji su ostavljeni za rod u narednoj godini. Njihov pravilan razvoj direktno utiče na rodni potencijal u narednoj sezoni. Nije potrebno čekati opadanje lišća jer je taj period kod maline produžen.


Do narednog utorka je najavljeno vreme bez padavina i sa povoljnim temperaturama, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da, u cilju smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid), u koncentraciji 0,35% ili
-Everest (a.m. bakar hidroksid), u koncentraciji 0,4% ili
-Nordox 75 WP (a.m. bakar oksid), u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.


Ukoliko se prilikom pregleda zasada uoče lastari sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi), ovakve lastare treba orezati, izneti iz zasada i spaliti.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 30.7.2021 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe30.7.2021 11:42LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području rada RC Užice, na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama završena je berba jednorodnih sorti maline, dok je na višim još uvek u toku, ili pri kraju. Zasadi se nalaze u fazi odumiranja dvogodišnjih izdanaka koji su doneli rod i rasta i razvoja mladih izdanaka. Malinjaci ulaze u fazu starenja, početak mirovanja (BBCH 91-93).

Nakon završene berbe važno je nastaviti sa agrotehničkim i hemijskim merama kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada uopšte. Nega zasada posle berbe podrazumeva :
- rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine
- uklanjanje i spaljivanje orezanih izdanaka
- rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu
- po potrebi navodnjavanje


Obzirom da se u narednom perodu očekuju visoke temperature, nakon sečenja starih izdanaka ne treba ih odmah iznositi iz špalira, da bi služili kao zasena mladim izdancima od jake insolacije. U isto vreme, takođe orezivanjem do zemlje, vrši se selekcija mladih lastara. Potrebno je uraditi odabir srednje razvijenih, tako da bude 10 letorasta na 1 m. Oni se privremeno vezuju u špalir, jer se njihovim uspravljanjem obezbeđuje bolja insolacija i aplikacija hemijskih sredstava. U uslovima suše i visokih temperatura važna mera je i navodnjavanje za porast i razvoj izdanaka koji naredne godine donose rod.


Vizuelnim pregledom zasada sa sortama Vilamet, Miker, Tulamin registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).
U cilju zaštite od ovog patogena, preporučuje se primena nekog od fungicida:

- Quadris top (a.m. azoksistrobin +difenokonazol), u količini  0,75 l/ha ili
- Akord WG (a.m. tebukonazol), u količini  0,75 kg/ha.

Takođe, pregledom listova uočeni su simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u koliko se utvrdi njihovo prisustvo,  izvrše tretman nekim od akaricida :

 - Uranus (a.m etoksazol), u količini 0,5 l/ha ili
 - Envidor (a.m. spirodiklofen), u količini 0,4 l/ha .

Obzirom na visoke dnevne temperature preporuka je da se tretmani izvrše u kasnim večernjim satima.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 14.6.2021 ‎(1)
Zaštita maline14.6.2021 9:51LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice zasadi maline su u zavisnosti od nadmorske visine i sorte u fazi cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala do faze početak sazrevanja, većina plodova bele boje (BBCH 67-81).


 

Prognozirano promenljivo vreme sa pojavom lokalnih pljuskova može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljiva prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).


Na višim nadmorskim visinama zasadi maline su u fazi precvetavanja, a u nižim područjima su u fazi sazrevanja ploda. U ovom momentu veoma je važno izvršiti zaštitu maline od pomenutih bolesti, uz poštovanje  karence preparata, jer se uskoro očekuje početak berbe.
Sa  ciljem zaštite maline od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha (karenca 7 dana)
  ili

 Signum  (a.m. boskalid+piraklostrobin)  1,5 – 1,8  kg/ha (karenca 7 dana).

 

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 4.6.2021 ‎(1)
Zaštita maline4.6.2021 13:13Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području rada RC Užice, zasadi maline se nalaze u fazi razvoja od puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale do plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

Faze razvoja se razlikuju zavisno  od sortimenta, nadmorke visine i ekspozicije terena. Nestabilno vreme sa padavinama i najavljeni kišni period od početka sledeće nedelje u osetljivoj fazi maline (a koja se trenutno registruje) predstavlja rizik za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).
U cilju zaštite maline od navedenog patogena, preporuka je primena fungicida:

- Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) 1-1,5 l/ha.

Najavljene padavine u predstojećem periodu mogu stvoriti povoljne uslove i za razvoj i širenje infekcije  gljivom uzročnikom ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, uoči padavina radi zaštite od navedenih patogena, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

- Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin +difenokonazol) 0,75 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 25.5.2021 ‎(1)
Zaštita maline25.5.2021 7:12LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice zasadi maline sorte Vilamet se, u zavisnosti od nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazama razvoja od početak cvetanja, oko 10% cvetalo do puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale (BBCH 61-65).


Od srede se za Zlatiborski region najavljuje višednevni kišni period. Nestabilno vreme, uz povećanu vlažnost vazduha u osetljivoj fazi cvetanja može stvoriti optimalne uslove za infekciju cveta gljivom, prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Ovakvi vremenski uslovi su povoljni i za razvoj i širenje infekcije gljivom, prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se, u cilju zaštite zasada od navedenih patogena, uoči najavljenih padavina, preporučuje primena kombinacije fungicida:

-Switch 62,5 WG, Sven, Enygma, Atlas (a.m. ciprodinil + fludioksonil), u koncentraciji 0,08%

+
- Teatar, Quadris, Promesa, Azbany 250 SC (a.m. azoksistrobin), u koncentraciji 0,075%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 17.5.2021 ‎(1)
Zaštita maline17.5.2021 10:55LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području rada RC Užice zasadi maline se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i nadmorske visine, u različitim fazama razvoja od: prva grupa cvetova na dnu rozete do rane faze balona, prvi cvetovi sa oformljenim krunicama na cvetnoj loži (BBCH 55-58).

 
 


Zbog dugotrajnog hladnog perioda porast rodnih grančica na većini lokalitata nije zadovoljavajući.
Ova faza razvoja maline, neposredno pred cvetanje je vrlo važna sa aspekta zaštite.
Za naredne dane najavljeno je nestabilno vreme sa čestim padavinama. Povećana relativna vlažnost vazduha uz povoljne temperature, stvara rizik od infekcija prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Dydimella applanata).

U cilju zaštite maline, proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu tretman  nekim od fungicida:


-
Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini od 1,5 do 1,8 kg/ha.

Takođe, preporučuje se pregled zasada
na prisustvo eriofidne grinje maline (Phylocoptes gracillis) i simptoma oštećenja na listovima koje se manifestuje kao šarenilo listova. Ukoliko se registruju simptomi napada eriofidne grinje lista maline preporučuje se primena nekog od akaricida:

- Abastate, Amon 020 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,1%.

Prilikom primene pesticida treba sprovesti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača i pridržavati se uputstva za upotrebu!
Tokom cvetanja zabranjena je upotreba insekticida i akaricida!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 10.5.2021 ‎(1)
Zaštita maline10.5.2021 7:35LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području rada RC Užice , lokalitet Sevojno, zasad maline sorte Vilamet se nalazi u fazi početka cvetanja, do pojavljuju se prvi cvetni pupoljci (BBCH 55-57).


Na višim nadmorskim visinama i terenima koji nisu na južnoj ekspoziciji zasadi maline su još uvek u različitim fazama listanja.
Od srede je za Zlatiborski region najavljeno nestabilno vreme sa padavinama. Obzirom da je malina u osetljivoj fazi razvoja, ove padavine mogu stvoriti povoljne uslove za primarne infekcije lista gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

- Captan, Merpan, Metod 48 SC (a.m. captan) u koncentraciji 0,25%.

U pojedinim zasadima, vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vaši primena insekticida:

-Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2- 0,3 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 29.4.2021 ‎(1)
Zaštita maline29.4.2021 7:46Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području rada RC Užice, lokalitet Sevojno, zasadi maline sorte Vilamet se nalaze u fazi razvoja listova, 3-5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Na ostalim lokalitetima razvoj rodnih grančica je neujednačen, u zavisnosti od zdravstvenog stanja malinjaka, nadmorske visine i osunčanosti parcele. Uglavnom su u odmaklijoj fazi razvoja zasadi na nižim nadmorskim visinama, dok se na višim nadmorskim visinama očekuje razvoj prvih listova. Prohladno i kišovito vreme u prethodnom periodu je uticalo da faze razvoja kasne 15 i više dana u odnosu na prošlu godinu.

Vizuelnim pregledom pupoljaka i listova maline registrovano  je prisustvo odraslih jedinki eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). Za naredni period se najavljuju više temperature koje će uticati na pojačanu aktivnost ove štetočine. Nakon dopunske ishrane na listovima, kada srednje dnevne temperature dostignu 25°C počinje sa polaganjem jaja.
U cilju zaštite formirane lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena akaricida koji deluje na odrasle forme grinje:

-Abastat , Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin), u koncentraciji 0,1% uz dodatak mineralnog ulja Galmin u koncentraciji 1%.

Takođe, uočeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Pojava lisnih vaši i njihova ishrana na vrhovima rodnih grančica uzrokuje njihovu deformaciju i kržljavost, te i smanjen rodni potencijal. Preporučuje se pregled zasada, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporuka je primena insekticida:

-Tonus (a.m. acetamiprid) u količini 0,3 kg/ha.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 24.4.2021 ‎(1)
Zaštita maline24.4.2021 8:52LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području rada RC Užice zasadi maline se nalaze u različitim fazama listanja od: prvi list razvijen do četiri lista razvijeno (BBCH 10-14).


Najavljene padavine od utorka, uz pad temperature mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje bakterije Pseudomonas syringae. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da preventivno zaštite malinu primenom nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida, pre najavljenih padavina:

-Funguran OH, Everest , u koncentraciji 0,4%.


Preporučeni preparati uticaće i na smanjenje infektivnog potencijala gljive prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Maksimalan broj tretiranja sredstvima na bazi bakra u zasadu maline tokom vegetacije je dva puta.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 4.3.2021 ‎(1)
Zaštita maline4.3.2021 12:44LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji rada RC Užice, zasadi maline se, zavisno od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).


Preporuka proizvođačima je da se izvrše prve agrotehničke mere. U zasadima gde se malina gaji po sistemu špalira, koji je najviše zastupljen, po dužnom  metru treba ostaviti maksimalno 4-6 pravilno raspoređenih izdanaka. Ukoliko se ostavi veći broj izdanaka, u toku vegetacije se smanjuje  provetravanje i povećava rizik za razvoj bolesti. Potrebno je izvršiti odabir što zdravijih izdanaka, dok  sasušene izdanke, izdanke sa simptomima ljubičaste pegavosti lista maline (Dydimella applanata) i galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi), kao i oštećene izdanke, treba orezati do osnove, izneti iz zasada i spaliti. Odabrane izdanke treba vezati za žicu kako bi se obezbedila njihova stabilnost, pravilan raspored i najbolje iskorišćavanje sunčeve svetlosti.

Nakon agrotehničkih mera, u cilju dezinfekcije idanaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:
- Cuprozin (a.m. bakar-oksihlorid), u koncentraciji 0,35% ili
- Everest (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 0,4% ili
-Nordox 75WG (a.m. bakar oksid), u koncentraciji 0,17-0,2%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja kao dodatak bakarnim preparatima, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin, u koncentraciji 2%.

Preporuka je da se tretman izvede u najtoplijem delu dana,  po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti.

Region: Užice
1 - 10 Next