Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.4.2014 ‎(1)
Zaštita jabuke10.4.2014 17:06Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi od 61 do 65 po  BBCH skali (od 10 % otvorenih cvetova do punog cvetanja ).

Laboratorijskim pregledom listova je ustanovljeno dozrelost pseudotecija od 44,1%.  

Zbog prisutnog infektivnog materijala u voćnjacima i zbog najavljenog nestabilnog veremena sa padavinama, jabuku preventivno treba štititi sa nekim od kontaktnih fungicida:

·                  Dithane DG NeoTec (mankozeb) 0,25 %;

·                  Delan 700 -WG (ditianon)  0,07%;

·                  Dakoflo 720-SC 0,2% ili Odeon 82,5WDG  0,15-0,18 % (hlorotalonil)

·                  Syllit 400-SC (dodin) 0,15%

 

Na osetljivim sortama (Idared) su se već pojavili primarni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), zato se preporučuje dodati neki preparat protiv pepelnice:  Nimrod 25-EC( bupirimat ) 0,04 - 0,06% ;

    Karathane Gold 350 EC (dinokap) 0,04-0,05%
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 21.4.2014 ‎(1)
Zaštita jabuke21.4.2014 19:48Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Analizom meteoroloških podataka, na punktovima gde su postavljene automatske meteorološke stanice, prethodnih dana na teritoriji RCSenta nismo registrovali povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti jabuke.

Jabuke se nalaze u fazi od 67 (cvetovi venu, većina latica opada )  do 69 (kraj cvetanja).

Pošto se očekuje nestabilno vreme sa padavinama , preporuka je proizvođačima  da urade tretman sa kombinacijom preventivnih:

·         Delan 700 WG (ditianon ) 0,07%

·         Dithane DG Neo Tec( mankozeb) 0,25%

i kurativnih fungicida:

·         Chorus 75 WG (ciprodinil)  0,02%

·         Pyrus 400 SC (pirimetanil)  0,1%

·         Clarinet (pirimetanil+flukvinkonazol)  0,15%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 26.4.2014 ‎(1)
Zaštita jabuke26.4.2014 11:02Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

U periodu od 24.04. do 25.04.  ,na teritoriji RC Senta  došlo je do ostvarivanja uslova za  jaku infekciju jabuke od strane prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

- lokalitet Kanjiža : 29 sati vlaženja lista ,uz prosečne temperature od 14,9°C ; u ovom periodu je palo 11 mm kiše.

 

Jabuka se nalazi u osetljivoj fazi (plodovi dostigli dimenziju 10 mm -BBCH 71).

Preporuka proizvođačima  je da ukoliko nisu uradili preventivni  tretman pre kiše ili je od preventivnog tretmana prošlo više od pet dana obavezno urade tretman kurativnim preparatima vodeći računa o rotaciji preparata sa različitim aktivnim materijama . Dodati i fungicide kontaktnog delovanja.

 

Kurativni preparati

Score 250-EC (a.m. difenkonazol) 0,015 - 0,02%

Clarinet (a.m. pirimetanil-flukvinkonazol) 0,15%

- Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha

  kurativno delovanje 72 h

 

Kontaktni preparati :

-Dithane DG NeoTec (mankozeb) 0,25 %;

- Delan 700 -WG (ditianon)  0,07%;

- Dakoflo 720-SC 0,2% ili Odeon 82,5WDG  0,15-0,18 % (hlorotalonil)

- Syllit 400-SC (dodin) 0,15%

 

    

Zbog velike novoformirane lisne mase potrebno je dodati preparate i protiv prouzrokovača

pepelnice (Podosphaera leucotricha). Na osetljivim sortama ( Idared, Mucu )  je registrovan index napada od 17,5-20% .

pepelnica

Od kontaktnih  se preporučuje tretman preparatima na bazi  sumpora u dozi od 0,35-0,4 %

-Thiovit Jet,Microthiol disperz,Kumulus...

Od sistemičnih preparata mogu se koristiti:

-Systane 240 EC ( a.m.miklobutanil )0,02%

-Nimrod 25 EC ( a.m. bupirimat ) 0,05%

-Topas 100-EC ( a.m. penkonazol )0,025%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 4.5.2014 ‎(1)
Zaštita jabuke4.5.2014 12:56Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RCSenta od juče pada kiša, vlaženje listova je konstantno, tako da je ponovo došlo do ostvarivanja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

- lokalitet Kanjiža : do sada 20 sati vlaženja lista ,uz prosečne temperature od 12,1°C ; dosad je palo oko 40 mm padavine

 

Jabuka se nalazi u osetljivoj fazi (plodovi dostigli dimenziju do 20 mm -BBCH 72). U voćnjacima jabuke prve pege na listovima smo registrovali 13.04., koje su posledice infekcije od 24.-25.03., simptomi od druge primarne infekcije ( 24.-25.04) su vidljivi od 30.04.

čađava pegavost listova jabuke

Preporuka proizvođačima  je posle stabilizacije vremena obavezno urade tretman kurativnim preparatima sa kombinacijom fungicidima kontaktnog delovanja, vodeći računa o rotaciji preparata sa različitim aktivnim materijama .

Kurativni preparati

Score 250-EC (a.m. difenkonazol) 0,015 - 0,02%

Clarinet (a.m. pirimetanil-flukvinkonazol) 0,15%

- Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha

  kurativno delovanje 72 h

 

Kontaktni preparati :

-Dithane DG NeoTec (mankozeb) 0,25 %;

- Delan 700 -WG (ditianon)  0,07%;

- Dakoflo 720-SC 0,2% ili Odeon 82,5WDG  0,15-0,18 % (hlorotalonil)

- Syllit 400-SC (dodin) 0,15%

 

    

U toku je rani period polaganja jaja jabukovog smotavca. Trenutna temperaturna akumulacija od biofixa za jabukinog smotavca iznosi 79,5 CDD (Kanjiža). Početak piljenja larvi se očekuje na 122- 138 CDD.

Prva jaja jabukovog smotavca na listovima jabuke u Kanjiži su registrovana na 38,2 CDD od biofixa ( 25.04.).

  

U periodu ranog polaganja jaja preporučuje se primena insekticida ovicidno - larvicidnog dejstva:

 

·          Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,04-0,06% ili

·          Rimon 10EC (a.m. novaluron) 0,08-0,1%

·          Match 050-EC (a.m. lufenuron) 0,07%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.5.2014 ‎(1)
Pojava simptoma bakterijske plamenjače na jabuci7.5.2014 18:44Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na osmatračkom punktu Kanjiža, primećeni su prvi simptomi bakterijske plamenjače na jabuci.

 

Prouzrokovač bakterijske plamenjače jabučastih voćaka inficira preko cvetova, ali i mehanička oštećenja i rane su ulaz za bakterije u biljku. Širenju bolesti pogoduje toplo, vlažno vreme.

Preporuka: Voćnjake treba redovno obilaziti. Ako se primete simptomi ( „ pastirski štap“ )  treba izvesti mehaničke mere zaštite.U sprečavanju širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30 cm ili više ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruke radnika pre svakog reza. Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo ( u 90 % alkohol oko 5 sekundi ).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  (1%) .

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti, kako ne bi predstavljali žarište za nove infekcije.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 12.5.2014 ‎(1)
Jabukov smotavac12.5.2014 20:34Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na osmatračkom punktu Kanjiža su nađena sveže položena jaja jabukovog smotavca ,kao i jaja sa crvenim oreolom. Trenutna temperaturna akumulacija od biofixa za jabukinog smotavca iznosi 115 CDD ( Kanjiža, Horgoš ) .

jaje na plodu

 

jaje sa crvenim oreolom 

Na osnovu računanja temperaturne akumulacije se očekuje početak piljenja larvi ( 122- 138 CDD ), te se preporučuje  primena insekticida:

Coragen 20-SC  (hlorantraniliprol ) 0,02%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 16.5.2014 ‎(1)
Zaštita jabuke16.5.2014 20:14Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RCSenta od 13.05.-16.05 pala velika količina padavine ( Senta -101 mm, Čoka -109 mm, Kanjiža-101 mm ) vlaženje listova je konstantno,  došlo je do ostvarivanja uslova za jaku infekciju od strane prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

- lokalitet Kanjiža : 62 sati vlaženja lista ,uz prosečne temperature od 10,8°C ,101 litra kiše

 

Jabuka se nalazi u osetljivoj fazi (plodovi dostigli dimenziju do 20 mm ,drugo opadanje plodova-BBCH 72-73). Dozrelost pseudotecija je ove nedelje iznosilo 97,8 %, a ispražnjenost 37,7% , tako da je još velika opasnost za ostvarivanje primarnih infekcija sa askosporama. Simptomi od čađave pegavosti su već prisutni u većini voćnjaka, prve pege su se pojavile i na plodovima . Preporuka proizvođačima  je da posle stabilizacije vremena, čim može da obavezno urade tretman kurativnim preparatima sa kombinacijom fungicidima kontaktnog delovanja, vodeći računa o rotaciji preparata sa različitim aktivnim materijama .

Kurativni preparati

Score 250-EC (a.m. difenkonazol) 0,03%

Clarinet (a.m. pirimetanil-flukvinkonazol) 0,15%

- Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha

  kurativno delovanje 72 h

 

Kontaktni preparati :

-Dithane DG NeoTec (mankozeb) 0,25 %;

- Delan 700 -WG (ditianon)  0,07%;

- Dakoflo 720-SC 0,2% ili Odeon 82,5WDG  0,15-0,18 % (hlorotalonil)

- Syllit 400-SC (dodin) 0,15%

 

Trenutna temperaturna akumulacija od biofixa za jabukinog smotavca iznosi 124 CDD ( Kanjiža, Horgoš ) . Na osnovu računanja temperaturne akumulacije počinje piljenje larvi ( 122- 138 CDD ), te se preporučuje  primena insekticida:

Coragen 20-SC  (hlorantraniliprol ) 0,02%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 27.5.2014 ‎(1)
Jabukov smotavac27.5.2014 18:33Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na osmatračkom punktu Kanjiža su nađena sveže položena jaja jabukovog smotavca ,jaja sa crvenim oreolom, kao i jaja pred piljenje u indexu napada od 12% . Trenutna temperaturna akumulacija od biofixa za jabukinog smotavca iznosi 226 CDD ( Kanjiža, Horgoš ) . Ovaj period je kritičan za suzbijanje prve generacije jabukovog smotavca, jer je period masovnog piljenja larvi ( 188-355 CDD ).

jaja sa crvenim oreolom

 

jaje pred piljenje 

Preporučuje se primena insekticida:

Coragen 20-SC  (hlorantraniliprol ) 0,02%

Nurelle-D ( hlorpirifos+cipermetrin ) 0,1-0,15%

Pyrinex ( hlorpirifos) 0,25%

Calypso ( tiakloprid ) 0,35%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 4.6.2014 ‎(1)
Zaštita jabuke4.6.2014 15:45Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi 74 po BBCH skali  (plodovi veličine do 40 mm). Vizuelnim pregledom zasada jabučastih voća utvrđeno je širenje bakteriozne plamenjače ( Erwinia amylovora ).

simptomi na dunji

simptomi na jabuci

Proizvođačima se savetuje da obilaze zasade i u slučaju prisustva simptoma izvrše mehaničke mere po preporuci od 07.05.2014

Trenutna temperaturna akumulacija za jabukovog smotavca od biofixa je 270 CDD ( Kanjiža, Horgoš ). U toku je masovno piljenje larvi. Pregledom zasada jabuke, uočena su  uglavnom jaja pred piljenje u indeksu napada od 11,5% , kao i sveža ubušenja u plodove u indeksu napada od 20,5%.

 ubušenje

Proizvođači koji još nisu zaštitili jabuku od ove štetočine, nek urade po preporuci od 27.05.2014.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 3.7.2014 ‎(1)
Rani period polaganja jaja druge generacije jabukovog smotavca3.7.2014 8:18Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na osmatračkom punktu Kanjiža su nađena sveže položena jaja jabukovog smotavca ,jaja sa crvenim oreolom, kao i jaja pred piljenje. Sveža položena jaja su već od druge generacije smotavca . Trenutna temperaturna akumulacija od biofixa za jabukinog smotavca iznosi 558 CDD ( Kanjiža, Horgoš ) . Ovaj period je rani period polaganja jaja druge generacije jabukovog smotavca.

 

sveže jaje

 

jaje pred piljenje

Preporučuje se primena insekticida ovicidnog delovanja:

 

·         Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,04-0,06% 

·         Rimon 10EC (a.m. novaluron) 0,08-0,1%

·         Match 050-EC (a.m. lufenuron) 0,07%

Region: Senta
Previous41 - 50 Next