Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
SelectedPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.11.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice7.11.2023 9:51Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze početak obezbojavanja lišća, do 50% žuto i opalo (BBCH 90-93).

 

(fenofaza borovnice)

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje zasade, i u trenutku kada opadne oko 60 % do 70 % lisne mase, sprovedu hemijski tretman. Ovaj tretman ima za cilj da se smanji infektivni potencijal prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinni-corymbosi), pegavosti lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), antraknoze borovnice (Colletotrichum gleosporoides) i drugih patogena.

Preporuka je primena registrovanog preparata na bazi bakra:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2-3 kg/ha.

Izvođenje tretmana se preporučuje kada je temperatura vazduha preko 70C, po mirnom i suvom vremenu, pri čemu bi trebalo koristiti veću količinu tečnosti, “okupati biljku”,  kako bi depozit primenjenog preparata dospeo do svih mesta na biljci gde prezimljavaju patogeni.

Takođe, preporuka je da se pre hemijskih mera zaštite sprovedu i mehaničke mere u vidu orezivanja i uništavanja zaraženih biljnih delova, kao i sakupljanje i iznošenje opalog lišća iz zasada gde je to moguće.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice8.6.2023 8:28Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaza u različitim fenofazama razvoja ploda; od faze 90% plodova formirano do faze početak sazrevanja, boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 79-81).

 

(faza razvoja borovnice)

Borovnica se trenutno nalazi u fazi sazrevanja plodova u kojoj je veoma osetljiva na infekcije plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Najavljeni nestabilni vremenski uslovi sa padavinama, uz povećanu vlažnost vazduha i temperaturama preko 20oC, pogodovaće razvoju i širenju navedenog patogena.

U cilju zaštite borovnice od sive truleži, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih insekticida:

  • Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha (3 dana karenca, MBT 4) ili
  • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha (7 dana karenca, MBT 3).
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 23.5.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice23.5.2023 11:35Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama ravoja; od faze početak rasta plodova, u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi do 70% plodova formirano (BBCH 71-77).

 

(faza razvoja)

Nastavlja se trend nestabilnog vremena sa prisustvom padavina. Ovakve vremenske prilike sa čestim padavinama, dugotrajnim vlaženjem lista, uz porast temperature vazduha, u trenutnoj fazi razvoja plodova, stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite borovnice, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana primenom nekog od registrovanih preparata:

  • Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 3 dana) ili
  • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha (karenca 7 dana).
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 5.5.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice5.5.2023 13:36Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze puno cvetanje: najmanje 50% otvorenih cvetova, prve krunice opadaju do faze kraj cvetanja: sve krunice opale (BBCH 65-67).

 

 

 

Za naš region je za narednu nedelju prognozirano nestabilno vreme sa padavinama. U osetljivoj fazi cvetanja, u kojoj se trenutno zasadi borovnica nalaze, uz povećanu vlažnost vazduha, jako je velika mogućnost stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi).

Preporuka proizvođačima je, da pre najavljenih padavina izvrše hemijski tretman u cilju zaštite borovnice od pomenutih patogena, primenom nekog od registrovanih fungicida:

  • Atlas ili Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 1 kg/ha.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 12.4.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice12.4.2023 8:22Monilioza (Monilia laxa); Siva trulež (botrytis cinerea); Rutava buba (tropinota hirta)

Na području delovanja RC Pirot, borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze zeleni ili crveni listići iznad ljušture pupoljaka do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 54-60).

 

(fenofaza i rutava buba)

Od nedelje je za naš region najavljeno nestabilno vreme sa padavinama. U fazi cvetanja, uz povećanu vlažnost vazduha, povećava se mogućnost za ostvarivanje infekcije gljivama prouzrokovačima sušenja cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-corymbossi) i sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite borovnice od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje da izvrše hemijski tertman, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

·         Atlas ili Switch 62,5 WG (a.m. fludioksinil+ciprodinil) u količini 1 kg/ha.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta). Kako je primena insekticida u fazi cvetanja zabranjena, proizvođačima se preporučuje primena sledećih mera u cilju zaštite od ove štetočine:

·         Postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak nekog mirisnog atraktanta (negro bombona, anis, cimet,...)

·         Odlaganje uništavanja korovske vegetacije, jer se na cvetovima korova hrani rutava buba, čime se smanjuje njena aktivnost na cvetovima voća.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 2.3.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice2.3.2023 10:59Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja. Vizuelnim pregledima zasada utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazi od početaka bubrenja pupoljaka do kraja bubrenja pupoljaka, ivice ljuspica svetlo obojene (BBCH 01-03).

 

Na našem području u toku je rezidba borovnice. Od subote je za naš region najavljena stabilizacija vremena. U cilju dezinfekcija rana nakon orezivanja ali i smanjivanja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana čim to vreme dozvoli. Tretman je potrebno obaviti registrovanim preparatom na bazi bakra:

·         Cuprablau 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2-3 kg/ha ili

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

Preporuka je da se preparatu na bazi bakra doda i preparat na bazi mineralnog ulja, Galmin (mineralno ulje) u količini 20 l/ha. Preparat na bazi mineralnog ulja se dodaje sa ciljem suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, kada temperatura vazduha prelazi 5oC, uz utrošak veće količine tečnosti.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.11.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice14.11.2022 9:06Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća do 50% lišća požutelo i opalo (BBCH 90-93).

 

(fenofaza borovnice)

Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 60-70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatom na bazi bakra. Sprovođenje ovog tretmana ima za cilj da se smanji infektivni potencijal prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoze borovnice (Colletotrichum gleosporoides), pegavosti lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), truleži korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i drugih u narednoj godini.

Za sprovođenje tretmana se preporučuje primena preparata:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 2-3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, kada je temperatura vazduha preko 7oC. Prilikom sprovođenja tretmana trebalo bi koristiti veću količinu vode, kako bi se biljka „okupala“ i kako bi depozit preparata dospeo do svih delova biljaka.

Takođe, preporučuje se i sprovođenje mehaničkih mera koje podrazumevaju orezivanje i uništavanje zaraženih biljnih delova, kao i sakupljanje i iznošenje opalog lišća iz zasada gde je to moguće.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 3.6.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice3.6.2022 12:23Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja plodova; od faze u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi, do 50% plodova formirano (BBCH 71-75).

 

(velika slika)

Od ponedeljka je za naš region najavljeno nestabilno vreme sa padavinama uz visoke temperature vazduha. Faza razvoja plodova u kojoj se borovnica trenutno nalazi je jako osetljiva na infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Najavljene vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom, te se proizvođačima preporučuje da sprovedu hemijske mere zaštite. Tretman treba sprovesti pre najaljenih padavina fungicidom:

  • Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 25.5.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice25.5.2022 8:15Monilioza (Monilia laxa); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze puno cevtanje, najmanje 50% otvorenih cvetova, preve krunice opadaju, do faze kraj cvetanja, sve krunice opale (BBCH 65-69).

(faza razvoja i simptom Monilije)

Vizuelnim pregledom borovnice registrovano je prisustvo simptoma uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi) u niskom intenzitetu napada. Od petka je za region Pirota najavljeno nestabilno vreme a padavinama, koje uz trenutnu osetljivu fazu cvetanja borovnice stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i pogoduju daljem razvoju i širenju uvenuću i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi).

Proizvođačima se preporučuje, da u cilju zaštite borovnice od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, obave fungicidni tretman:

  • Switch 62,5 WG ili Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 29.4.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice29.4.2022 13:41Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza (Monilia laxa)

Na teritoriji delovanja RC Pirot, borovnica se nalazi u fenofazi cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).

 

(velika slika)

Najavljeno nestabilno vreme, sa padavinama, uz povećanu vlažnost, u fazi cvetanja borovnice može stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivama pruzrokovačima sušenja cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-coymbossi) i sive truleži (Botrytis cinerea).  

Preporuka proizvođačima je da izvrše fungicidni tretman, u cilju zaštite od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

  • Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha
Region: Pirot
1 - 10 Next