Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita jagode  

Preporuke: Zaštita jagode

Open

Naslov preporuke

Zaštita jagode 

Tekst

Na terenu RC Kragujevac jagoda na otvorenom nalazi se u fazi puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijalni (C) cvetovi su otvoreni, prve krunice su opale (BBCH 65).

Promenljivo vreme sa padavinama kakvo je bilo u prethodnom periodu i kakvo je i u najavi za naredne dane može stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje, kad vreme dozvoli, fungicidni tretman:

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m boskalid, piraklostrobin) … 1,5 kg/ha ili

Pehar (a.m pirimetanil) … 0,2% ili

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae).

velika slika

Sa ciljem zaštite od tog patogena navedenim preparatima za suzbijanje sive truleži preporučuje se dodatak nekog od preparata na bazi aktivne materije mankozeb ili kaptan vodeći računa o karenci koja za navedene aktivne materije iznosi 21 dan.

Ukoliko ne može da se ispoštuje karenca, za suzbijanje sive truleži i sive pegavosti jagode, preporučuje se primena preparata Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha (karenca 7 dana) ili Cidely top (difenokonazol+ciflufenamid) 100ml u 100 l vode (karenca 3 dana). 

U vreme cvetanja zabranjen je tretman insekticidima!

Region

Kragujevac 

Štetni organizmi

Siva trulež (botrytis cinerea); Pepelnica jagode (Sphaerotheca macularis); Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae) 

Usev/zasad

Jagoda 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 26.4.2022 16:29  by RC Kragujevac 
Last modified at 27.4.2022 11:28  by Boško Jezerkić