Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita ječma  

Preporuke: Zaštita ječma

Open

Naslov preporuke

Zaštita ječma 

Tekst

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma iz najranijih rokova setve (poslednja dekada septembra) se nalaze u fazi do tri razvijena lista (BBCH 13). U narednim danima se očekuje i kraj setve ječma u regionu Bačke Topole. 

 

Faza razvoja ječma BBCH13

Tokom vizuelnih pregleda, u poniklim usevima ozimog ječma   registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 6 % biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 3 % biljaka. Navedeni štetni organizmi prave direktne štete sisajući sokove biljaka tokom ishrane, ali  najznačajniji su  kao vektori fitopatogenih virusa.

Najavljene vremenske prilike u narednom periodu pogodovaće razvoju ovih štetnih organizama.

 

Aphididae                                Cicadellidae                        

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva ozimog ječma  na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Kada se vizuelnim pregledima  registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na 10 % biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha

 

Takođe na pojedinim parcelama utvrđeno je i prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), na do 3% biljaka.

Simptom mrežaste pegavosti

Region

Bačka Topola 

Štetni organizmi

Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae) 

Usev/zasad

Ječam 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 25.10.2021 9:27  by Mira Gašpar 
Last modified at 25.10.2021 10:21  by Milena Marčić