Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita paradajza  

Preporuke: Zaštita paradajza

Open

Naslov preporuke

Zaštita paradajza 

Tekst

Na teritoriji delovanja RC Zaječar paradajz u zatvorenom prostoru se nalazi u različitim fazama razvoja, od cvetanja do formiranja plodova (BBCH 65-74).

 

Vizuelnim pregledom paradajza u zatvorenom prostoru na lokaciji Veliki Izvor, uočena su oštećenja na listu od moljca paradajza (Tuta absoluta). U cilju sprečavanja povećanja populacije moljca preporučuje se sprovođenje sledećih nepesticidnih mera:

-uništavanje zaraženih biljnih ostataka na kojima je bio moljac

-uništavanje biljaka domaćina oko i u plasteniku

-postavljanje insekticidnih mreža na otvore za ulazak u plastenik i otvore za ventilaciju

-postavljanje vodenih klopki za masovno izlovlavanje imaga

-biološke mere borbe koje podrazumevaju upotrebu prirodnih neprijatelja (Macrolophus pigmeus, Nesidiocoris tenuis). 

Ukoliko se nakon sprovođenja nepesticicdnih mera i dalje registruje prisustvo ove štetočine, predlaže se hemijsko suzbijanje. U usevima paradajza za tu namenu su registrovani:

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha

-Avaunt (a.m.indoksakarb) 0,175-0,2 l/ha

-Triton (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2 l/ha

-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha

-Voliam Targo 063 SC (a.m.hlorantraniliprol+abamektin) 0,08-0,1% + 0,03-0,05% mineralnog ulja. 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka paradajza uočeno je prisustvo simptoma sive plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva). Preporuka je da se u plastenicima gde je prisutna ova bolest vrši redovno provetravanje kako bi se relativna vlažnost vazduha spustila ispod 85% i da se izbegne gusta sadnja biljaka. Oh hemijskih mera zaštite, za sprečavanje daljeg širenja zaraze, preporučuje se primena fungicida na bazi mankozeba. Ukoliko su simptomi prisutni u većoj meri, predlaže se primena fungicida Signum (a.m.boskalid +piraklostrobin) ili Luminis u količini 0,7kg/ha.

Region

Zaječar 

Štetni organizmi

Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plesnivost lista paradajza (fulvia fulva) 

Usev/zasad

Paradajz 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 16.6.2021 10:46  by RC Zajecar 
Last modified at 16.6.2021 12:20  by Milena Marčić