Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita oraha  

Preporuke: Zaštita oraha

Open

Naslov preporuke

Zaštita oraha 

Tekst

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi oraha se nalaze u početnim fazama razvoja plodova.

Vizuelnim pregledom biljaka, registrovano je prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U toku je migracija odraslih jedinki u proizvodne zasade i trenutno je uočeno njeno prisustvo na do 3% biljaka.

braon, mramorasta stenica

Takođe, vizuelnim pregledom, registrovane su  kolonije lisnih vaši na do 5% biljaka.

Callipterus juglandis

Proizvođačima oraha se preporučuje da pregledaju zasade na prisustvo navedenih štetočina. Posebnu pažnju sada treba obratiti na prisustvo invazivne vrste, braon mramoraste stenice, jer ne bi trebalo dozvoliti njen dalji razvoj. Sada je u toku dopunska ishrana i kopulacija prezimljujućih jedinki.  

Ukoliko se potvrdi prisustvo navedenih štetočina, preporuka je primena insekticida na bazi a.m. deltametrin, Polux, u koncentraciji 0,05%.

Sa ciljem preventivne zaštite od bakterijske pegavosti (Xanthomonas juglandis) i sive pegavosti lista (Gnomonia juglandis), pre najavljenih padavina se preporučuje primena preparata na bazi bakra: Cuprablau Z ultra WP (a.m.bakar iz bakar-oksihlorida), u količni 3,1 kg/ha.

Region

Vrbas 

Štetni organizmi

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae) 

Usev/zasad

SVI 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 4.6.2021 7:11  by Vesna Durutović 
Last modified at 4.6.2021 8:31  by Milena Marčić