Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita kruške  

Preporuke: Zaštita kruške

Open

Naslov preporuke

Zaštita kruške 

Tekst

Na području RC Kragujevac, zasadi kruške se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri,) u indeksu napada 3, kao i početak polaganja jaja ove štetočine (indeks napada 0,5).
 
 
Budući da je u najavi period s visokim temperaturama, očekuje se intenzivnija aktivnost obične kruškine buve pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje hemijski tretman kombinacijom mineralnog ulja (u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja) i nekog od insekticida iz grupe piretroida (u cilju suzbijanja imaga):
 
Galmin (a.m mineralno ulje) … 3% 

 +

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) ... 0,03%

Tretman izvesti u najtoplijem delu dana.

Region

Kragujevac 

Štetni organizmi

Obična kruškina buva (cacopsylla pyri) 

Usev/zasad

Kruška 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 14.2.2020 15:28  by RC Kragujevac 
Last modified at 14.2.2020 20:23  by Boško Jezerkić